Tezoja

 

e-mail: biuro@tezoja.pl                        

  mobile: 505-464-111, 505-239-688        

ZAMÓWIENIA

REGULAMIN

 

I. ZAMÓWIENIA

 1. Zamówienia przyjmowane są telefonicznie pod numerami 505-464-111 oraz 505-239-688,  mailowo pod adresem Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. , lub osobiście w siedzibie firmy.
 2. Oferta obowiązuje wyłącznie na terenie Polski.
 3. Zamówienia realizowane poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej wymagają indywidualnych ustaleń
 4. Wszelkich płatności związanych z wykonaniem zamówienia są realizowane są w walucie polskiej.
 5. Zamówienia można składać drogą telefoniczną lub osobiście w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach od 9.00 do 17.00, drogą mailową 24 godziny na dobę we wszystkie dni roku. Zamówienia złożone w dni ustawowo wolne od pracy rozpatrywane są w pierwszym dniu roboczym następującym po dniu, w który zamówienie zostało złożone.
 6. Składając zamówienie Zamawiający każdorazowo wyraża zgodę na przetwarzanie oraz przechowywanie podanych danych osobowych wyłącznie do celów realizacji i rozliczenia złożonego zamówienia, w tym wystawienia rachunku lub faktury i prowadzenia sprawozdawczości finansowej, zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.02.101.926 z póź. zm.). Dane są poufne i nie będą ujawniane osobom trzecim.
 7. Przesyłki wysyłamy  od poniedziałku do piątku do 2-4 dni roboczych od dnia po zaksięgowaniu wpłaty na naszym koncie.
 8. W celu ustalenia kosztu przesyłki prosimy o kontakt mailowy lub telefoniczny.
 9. Dane do przelewu

     10.  Konto Alior Bank S.A.
            57 2490 0005 0000 4500 9957 0822

     11.  Tezoja

     12.  03-253 Warszawa

     13.  ul. Zdziarska 58b

 

II. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Regulamin określa warunki zakupu  w firmie Tezoja zwanym dalej "Sklepem internetowym".
 2. Złożenie zamówienia oznacza akceptacje warunków niniejszego regulaminu.
 3. Właściciel sklepu może dokonać zmian w niniejszym regulaminie. Zmiany regulaminu obowiązują od chwili ich publikacji na stronie internetowej sklepu. Zmiany nie wpływają negatywnie na prawa i obowiązki zamawiającego w zakresie usług przekazanych do realizacji.

 

III.WARUNKI ZAKUPU

 1. Do zakupów w sklepie internetowym upoważnione są wyłącznie osoby fizyczne posiadające pełną zdolność do czynności prawnych oraz osoby prawne.
 2. Zamówienie będzie realizowane pod warunkiem, że towar jest dostępny w magazynie. W przypadku niedostępności części towarów objętych zamówieniem, Zamawiający będzie informowany o stanie zamówienia i podejmuje decyzje o sposobie jego realizacji (realizacja częściowa, wydłużenie czasu oczekiwania, anulowanie części zamówienia).
 3. Prowadzący Sklep Internetowy zastrzega sobie prawo do odrzucenia zamówienia w przypadku:
  a. błędnego lub częściowego zamówienia,
  b. we wskazanym czasie zamawiający nie dokona przelewu we wskazanej wysokości,
 4. Zamawiający może wprowadzić zmiany do złożonego zamówienia lub wycofać złożone zamówienie droga telefoniczną, dzwoniąc pod numer 505-239-688 jedynie do momentu potwierdzenia przyjęcia zamówienia.
 5. Wszystkie ceny podawane w Sklepie Internetowym są cenami wyrażonymi w walucie polskiej i zawierają podatek VAT. Faktura VAT wystawiana jest w chwili gdy wszystkie zamówione przez Zamawiającego towary są skompletowane i gotowe do wysyłki. Podane ceny nie zawierają kosztów dostawy zamówionego towaru.

 

IV.DOSTAWA ZAMÓWIONEGO TOWARU I FORMY PŁATNOŚCI

 1. Czas realizacji zamówienia podawany jest w potwierdzeniu przyjęcia zamówienia i wynosi nie więcej niż 14 dni od dnia potwierdzenia przyjęcia zamówienia.
 2. Zamówione towary dostarczane są  za pośrednictwem Kuriera .
 3. Koszty dostawy zamówionego towaru ponosi Zamawiający. Ceny patrz wysyłka i zwroty.
 4. W sklepie dostępną formą płatności jest przedpłata na konto oraz płatność przy odbiorze
 5. W momencie odbiory przesyłki Zamawiający ma obowiązek sprawdzenia zawartości paczki w obecności kuriera lub pracownika Poczty Polskiej. Jeżeli przesyłka nie zwiera wskazanego w zamówieniu towaru lub towar jest uszkodzony Zamawiający ma obowiązek spisać protokół w obecności kuriera.
 6. Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń mechanicznych oraz nieprawidłowego podłączenia i użytkowania. Przed montażem należy zapoznać się z instrukcją .Instrukcje wysyłamy wraz z towarem, w przypadku nie otrzymania instrukcji prosimy o informację. Instrukcja zostanie przesłana pocztą lub drogą mailową.
 7. W chwili odbioru zamówionego towaru Klient zobowiązany jest sprawdzić czy przesyłka dotarła w należytym stanie, czy nie posiada uszkodzeń wynikłych z transportu i czy jest zgodna z zamówieniem.
  Stwierdzenie przy odbiorze uszkodzenia lub niezgodności przesyłki z zamówieniem należy poinformować sprzedającego w celu podjęcia odpowiednich procedur reklamacyjnych.
  Podstawą reklamacji uszkodzonego towaru wysłanego poprzez firmę kurierską jest sporządzenie protokołu reklamacyjnego przy kurierze,  jest jedyną podstawą do rozpatrzenia ewentualnej reklamacji z tego tytułu.
  Firma nie odpowiada za uszkodzenia wynikłe z transportu ujawnione po odbiorze zamówionego towaru, a nie stwierdzone protokołem reklamacyjnym sporządzonym w momencie odbioru towaru.
 8. Po spisaniu protokołu należy nas o tym powiadomić a my wysyłamy nowy towar nie czekając na rozpatrzenie reklamacji z firmą kurierską

         UWAGA !
         W RAZIE USZKODZENIA PRZESYŁKI NAJWAZNIEJSZE ABY SPISAC PROTOKÓŁ Z KURIEREM !
         REKLAMACJE BEZ PROTOKOŁU NIE BĘDĄ UWZGLĘDNIANE !
 

 ZWROTY

 Zgodnie z ustawa o ochronie konsumentów z dnia 2 marca 2000 r.

 Art. 2. 1. (1) Konsument, który zawarł umowę poza lokalem przedsiębiorstwa, może od niej  odstąpić bez podania przyczyn, składając          stosowne oświadczenie na piśmie w terminie dziesięciu dni od zawarcia umowy. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie                    pisemnego oświadczenia przed jego upływem. Art. 16. 1.pkt10.

 Konsument ponosi koszty przesyłki zwrotnej, towar nie może posiadać śladów użytkowania oraz, winien być przesłany w oryginalnym            opakowaniu.
 
V.REKLAMACJE

 1. Wszystkie towary dostępne w sklepie objęte są gwarancja producenta.
 2. Sklep nie przyjmuje przesyłek odesłanych za pobraniem. Towar reklamowany wysyłany jest na koszt klienta
 3. Do odsyłanego towaru należy dołączyć fakturę oraz opis wady reklamowanego towaru. Reklamacja będzie rozpatrzona nie później niż w terminie 14 dni roboczych od daty wpłynięcia reklamacji. Towar uszkodzony zostanie wymieniony na wolny od wad. Jeżeli wymiana towaru nie będzie możliwa (np. w wyniku wyczerpania nakładu) sklep zwróci nabywcy równowartość ceny produktu lub zaoferuje nabywcy inny towar.
 4. Wysyłka naprawionego/wymienionego gwarancyjnie towaru następuje na koszt Sklepu.

VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. W sprawach nie uregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się odpowiednio przepisy kodeksu cywilnego.