Tezoja

 

e-mail: biuro@tezoja.pl                        

  mobile: 505-464-111, 505-239-688        

ZAMÓWIENIA

REGULAMIN

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Przedsiębiorca-  Tezoja Wojciech Małaszek, Białołęcka 233a, 03-253 Warszawa, REGON: 142546080, NIP: 118-064-23-43

Klient- osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, a posiadająca zdolność do czynności prawnych

Konsument- Klient będący osobą fizyczną

 1. Do zakupów upoważnione są wyłącznie osoby fizyczne posiadające pełną zdolność do czynności prawnych oraz osoby prawne.
 2. Zamówienie będzie realizowane pod warunkiem, że towar jest dostępny w magazynie. W przypadku niedostępności części towarów objętych zamówieniem, Klient będzie informowany o stanie zamówienia i podejmuje decyzje o sposobie jego realizacji (realizacja częściowa, wydłużenie czasu oczekiwania, anulowanie części zamówienia).
 3. Przedsiębiorca zastrzega sobie prawo do odrzucenia zamówienia w przypadku:
  a. błędnego lub częściowego zamówienia,
  b. braku wyboru sposobu płatności lub braku wpłaty w terminie,
 4. Zamawiający może wprowadzić zmiany do złożonego zamówienia lub wycofać złożone zamówienie droga telefoniczną, dzwoniąc pod numer 505-464-111.
 5. Klient zobowiązuje się do przestrzegania postanowień Regulaminu.

II. SKŁADANIE ZAMÓWIEŃ

 1. Zamówienia przyjmowane są telefonicznie pod numerem telefonu 505-464-111, mailowo pod adresem Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. lub osobiście w siedzibie Przedsiębiorcy.
 2. Warunkiem złożenia zamówienia jest zapoznanie się i zaakceptowanie niniejszego regulaminu, a także wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych niezbędnych do realizacji zamówień.
 3. Podanie danych adresowych jest konieczne do realizacji zamówień składanych przez Klienta drogą telefoniczną lub poprzez e-mail.
 4. Oferta obowiązuje wyłącznie na terenie Polski.
 5. Zamówienia realizowane poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej wymagają indywidualnych ustaleń.
 6. Wszelkich płatności związanych z wykonaniem zamówienia są realizowane są w walucie polskiej.
 7. Wszystkie ceny podawane w Sklepie Internetowym są cenami wyrażonymi w walucie polskiej i zawierają podatek VAT. Faktura VAT wystawiana jest na życzenie w chwili, gdy wszystkie zamówione przez Zamawiającego towary są skompletowane i gotowe do wysyłki. Podane ceny nie zawierają kosztów dostawy zamówionego towaru.
 8. Klient może składać zamówienia przez 24 (dwadzieścia cztery) godziny na dobę za pośrednictwem poczty internetowej lub telefonicznie, a także w siedzibie Przedsiębiorcy od poniedziałku do piątku w godz. 9-17. Zamówienia złożone w dni ustawowo wolne od pracy rozpatrywane są w pierwszym dniu roboczym następującym po dniu, w który zamówienie zostało złożone.
 9. W zamówieniu Klient wskazuje: a) zamawiany towar i rozmiar produktu, jeżeli produkt oferowany jest w różnych rozmiarach; b) adres, na jaki ma być dostarczony towar; c) adres, na jaki ma być dostarczony towar; d) sposób dostawy; e) sposób płatności.
 10. Na adres e-mail wskazany podczas zamówienia wysyłana jest  wiadomość potwierdzająca przyjęcie zamówienia do realizacji, zawierająca wszelkie istotne elementy zamówienia, która powinna zostać potwierdzona przez Klienta.

III. FORMY PŁATNOŚCI 

 1. Zapłaty za zamówione produkty można dokonać: a) gotówką w siedzibie Sprzedawcy, b) zwykłym przelewem na rachunek bankowy, c) za pobraniem.
 2. W celu ustalenia kosztu przesyłki prosimy o kontakt mailowy lub telefoniczny.
 3. Dane do przelewu: Konto Alior Bank S.A., 57 2490 0005 0000 4500 9957 0822, TEZOJA Wojciech Małaszek, Białołęcka 233a, 03-253 Warszawa

IV. FORMY DOSTAWY

 1. Dostawa zamówionych towarów odbywa się za pośrednictwem firmy kurierskiej DPD.
 2. Dostawa zamówionych towarów odbywa się wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. W przypadku wysyłki poza terytorium RP koszty transportu ustalane są indywidualnie i niezbędny jest kontakt przed złożeniem zamówienia.
 3. Czas realizacji zamówienia podawany jest w potwierdzeniu przyjęcia zamówienia i wynosi nie więcej niż 14 dni od dnia potwierdzenia przyjęcia zamówienia.
 4. Koszty dostawy zamówionego towaru ponosi Klient.

V. WYMIANA I ZWROT TOWARU- DOTYCZY UMÓW SPRZEDAŻY ZAWARTYCH POZA SIEDZIBĄ SPRZEDAWCY PO 25 GRUDNIA 2014 R.

 1. Zgodnie z ustawą o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. 2014 r. poz. 827 ze zm.) Konsument, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni kalendarzowych odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów wskazanych poniżej. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem na adres Przedsiębiorcy lub na adres mailowy Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. . Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się w dniu otrzymania przez Konsumenta towaru. Konsument ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia, w którym odstąpił od umowy, zwrócić Produkt Przedsiębiorcy.
 2. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Produktu (czyli koszt odesłania Produktu do Sprzedawcy). Jeżeli Konsument wybrał sposób dostawy Produktu inny niż najtańszy zwykły sposób dostawy, Przedsiębiorca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
 3. W przypadku odstąpienia od  umowy Konsumentowi zwracane są wszystkie otrzymane płatności, z wyjątkiem tych określonych w pkt. 2, par. V, niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o decyzji odstąpienia od umowy. Zwrotu płatności dokonamy na numer rachunku wskazany w formularzu wymiany/odstąpienia od umowy lub gotówką podczas zwrotu w Siedzibie Przedsiębiorcy. Konsument nie ponosi żadnych opłat w związku z tym zwrotem. Przedsiębiorca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia  dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej. 

VI. REKLAMACJE

 1. Wszystkie towary dostępne w sklepie objęte są gwarancja producenta.
 2. Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń mechanicznych oraz nieprawidłowego podłączenia i użytkowania. Przed montażem należy zapoznać się z instrukcją .Instrukcje wysyłamy wraz z towarem.
 3. Kupujący może składać Przedsiębiorcy reklamacje dotyczące zawartej Umowy pod adresem przedsiębiorstwa lub w formie pisemnej na adres Przedsiębiorcy lub na adres mailowy Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. .
 4. Poprawnie złożona reklamacja powinna zawierać co najmniej: a) imię, nazwisko, adres, adres e-mail Kupującego, b) datę zawarcia Umowy stanowiącej podstawę reklamacji, c) przedmiot reklamacji, ze wskazaniem żądania Kupującego, d) wszelkie okoliczności uzasadniające reklamację.
 5. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji Przedsiębiorca zwraca się do składającego reklamację o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie.
 6. Sprzedający rozpoznaje reklamację w terminie 14 dni od daty jej otrzymania w prawidłowej postaci.
 7. Odpowiedź na reklamację wysyłana jest na podany przez Kupującego adres e-mail lub telefonicznie.
 8. W przypadku rozpatrzenia reklamacji na korzyść Klienta Przedsiębiorca naprawi lub wymieni reklamowany towar na nowy, pełnowartościowy lub zwróci wartość kupionego towaru.

VII. USZKODZENIA W TRANSPORCIE

 1. W momencie odbiory przesyłki Klient ma obowiązek sprawdzenia zawartości paczki w obecności kuriera.. Jeżeli przesyłka nie zawiera wskazanego w zamówieniu towaru lub towar jest uszkodzony Klient powinien spisać protokół w obecności kuriera.
 2. Stwierdzenie przy odbiorze uszkodzenia lub niezgodności przesyłki z zamówieniem należy zgłosić Przedsiębiorcy w celu podjęcia odpowiednich procedur reklamacyjnych.
 3. Podstawą reklamacji uszkodzonego towaru wysłanego poprzez firmę kurierską jest sporządzenie protokołu reklamacyjnego przy kurierze,  jest jedyną podstawą do rozpatrzenia ewentualnej reklamacji z tego tytułu.
  Firma nie odpowiada za uszkodzenia wynikłe z transportu, ujawnione po odbiorze zamówionego towaru, a nie stwierdzone protokołem reklamacyjnym sporządzonym w momencie odbioru towaru.

VIII. DANE OSOBOWE

 1. W trakcie składania zamówienia Klient wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych związanych z realizacją zamówień.
 2. Dane osobowe są chronione zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926, ze zm.) w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich.
 3. Zgodne z ww. ustawą, Klienci mają prawo do wglądu do swoich danych osobowych, ich poprawiania oraz żądania usunięcia.

IX. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. W sprawach nie uregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się odpowiednio przepisy kodeksu cywilnego.
 2. Konsument ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej. Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów, znajdują się pod następującym adresem: www.uokik.gov.pl, w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”